In the midst of chaos lies creativity.

Petra, een visuele artiest uit Antwerpen, zoekt confrontatie in haar werken. Het contrast in het leven is haar leidraad en laat elke toeschouwer zichzelf zoeken in haar werken. Het zijn bewegelijke werken die je telkens opnieuw anders benaderen, ze vragen naar zelfreflectie en kijken met een kritisch, naakt oog naar het innerlijke zijn. 

Emotie is de drager van elk werk. Ze zijn persoonlijk, zeer intiem, reflecteren een gemoedstoestand en hebben daardoor een kwetsbare aard.

Ze is een multidisciplinaire artiest, die vooral werkt met zwart, om het contrast in haar werken tot uiting te brengen.